Your Cart(0)
รับสมัครนักกายภาพบำบัด Pilates Instructor Bangkok

เป็นนักกายภาพทำอะไรได้มากกว่าที่คิด อยากฉีกกรอบนักกายภาพเดิมๆ เปลี่ยนมาเป็นนักกายภาพแนวใหม่สายพิลาทีส เน้นรักษาด้วย Movements เฉพาะทาง

เพราะเราเชื่อว่าการรักษาแบบ Active ยังไงก็ดีและเห็นผลระยะยาวกว่า Passive แน่นอน!

สนใจมาร่วมเป็น PT สายพิลาทีสด้วยกันมั๊ย ?

The Balance Studio Scholarship จะช่วยเทรนคุณให้เป็นนักกายภาพสาย Pilates แถวหน้าของเมืองไทย สตูดิโอที่เน้นการสอนพิลาทีสเพื่อการรักษา ฟื้นฟูบำบัดด้านกายภาพ แห่งเดียวในเมืองไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดสายครูสอนพิลาทีส ( Physio Pilates Instructor ) เงินเดือนตามประสบการณ์ เริ่มต้น 18-20,XXX++ (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ) จำนวน 5 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการอบรมการรักษาเฉพาะทางด้วยการฝึกพิลาทีสในระหว่างปฏิบัติงานประจำที่ ทาง The Balance Studio กำหนดไว้เป็นมาตรฐานก่อนที่จะทำการรักษาผู้ป่วย (ใช้เวลาเรียนและฝึกภายใน 3 เดือน จ.-ศ. เวลา 9:00-18:00 น.) โดยต้องสามารถนำความรู้และเทคนิคด้านกายภาพบำบัดที่ตนเองเรียนมา นำมาปรับใช้ร่วมกันได้ กำหนดให้มีระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน ในระหว่างทดลองงานมีเงินเดือนประจำ

 • ออกแบบโปรแกรมการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว (แบบเดี่ยว) และแบบกลุ่ม (9 คน) เพื่อช่วยให้สมาชิกเห็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนพิลาทีส และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง

 • ตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการให้การรักษาด้านกายภาพบำบัด และบันทึกเวชระเบียน พร้อมส่งต่อข้อมูลให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการบริการได้อย่างถูกต้อง

 • ร่วมกับทีมงานจัดทำเอกสารคู่มือ รวมถึงรายละเอียดและรายการ การให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้

 • ร่วมคิดและจัดกิจกกรม (Workshops หรือ อบรม) ให้ความรู้ทั้งแบบทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในหัวข้อการจัดอบรมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายในและภายนอกได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ และประโยชน์ที่ดีต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และเพื่อนร่วมงานในองค์กร รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสูงสุดด้วย 

 • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง และหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในคอร์สที่ตนเองสนใจ และสามารถนำมาถ่ายทอด เพื่อช่วยพัฒนา ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่การทำงานทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • สามารถทำงานหมุนเวียนตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ ดังนี้ 8:00-17:00 น. และ 11:00-22:00 น. ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (สามารถทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
 • เงินเดือน 18-20,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ได้เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือนแล้ว) รายได้รวม เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 25-30,000++ บาท
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • ประกันสังคม ได้เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือนแล้ว
 • ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ ได้เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือนแล้ว
 • โบนัสประจำปี ตามผลงานรายบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เมื่ออายุงานครบ 2 ปี ขึ้นไป
 • วันหยุดพักร้อนปีที่หนึ่ง 10 วัน ปีที่สอง 15 วัน และตั้งแต่ปีที่สามขึ้นไป 20 วัน ต่อปี

คุณสมบัติดังนี้

 1. ช/ญ อายุ 22-30 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกายภาพบำบัด มีประสบการณ์และใบอนุญาตประกอบฯ
 3. มีใจรักในการรักษาโรคทาง Orthopedic และ Therapeutic Exercise รวมถึงมีความถนัดด้าน Manual Therapy
 4. มีใจรักด้านงานบริการ รักการออกกำลังกาย มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ดี (มีลูกค้าชาวต่างชาติ 70%)
 6. มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 7. สามารถทำงานเป็นกะ และในตารางวันหยุดได้
 8. สามารถทำงานเป็นพนักงานประจำได้ตามสัญญาที่บริษัทกำหนดอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 9. มีความสนใจและอยากทำงานในด้านนี้อย่างจริงจัง
 10. มีความรู้ความสามารถในงาน สามารถอธิบายการรักษาให้คนไข้เข้าใจได้ง่าย***

หมายเหตุ: จะได้รับเงินเดือนเมื่อเริ่มทำงานสอนได้จริง คือ หลังผ่านการเทรนคอร์สครูสอนพิลาทีส 3 เดือน (และสวัสดิการพนักงานต่างๆเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว 3 เดือน)

**ทุกตำแหน่ง เป็นพนักงานประจำทำงาน 6 วัน เป็นกะ 8 ชม. (ไม่รวมเวลาพัก 1 ชม.) เวลาเข้า-ออกงานตามตารางสอนที่กำหนด**

รับสมัครครูสอนพิลาทีสและนักกายภาพบำบัด The Balance Studio

  Pilates Reformer Instructor 5 positions each : FULL TIME JOB - 8 hours/day - 6 days a week

  YOUR QUALIFICATION
  • HIGHLY SELF MOTIVATED
  • HIGHLY RESPONSIBILITY  
  • Certified Pilates Reformer or have an experience at least 6 months
  • Open minded Creative and Talkative
  • Fast learner and flexible personality 
  • Anatomy Skill
  • Other exercises skills highly welcome
  • Thai and English
  • Welcome for new graduated by physical therapy Only

  WE OFFER

  • Free Fitness club admission for you (Pilates Reformer)
  • Social security and Health insurance after 3 months passed          
  • Upgrade salary up to 1 year on individual performance
  • Annual bonus based on individual performance
  • Career progression
  • Discount for a goods that allowed 
  • Fun and social working environment

  We provide a salary start from 18-20,xxx Baht (Not include the extra pay/class)

  If this is YOU, send us your resume including photo at info@sanooklife.com or call Khun Anuttra 081-6600864

  สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเรซูเม่ พร้อมแนบรูปถ่ายเต็มตัวปัจจุบัน ที่ E-Mail: info@thebalancebkk.com ถึงคุณอนุตรา
  โทร: 081-6600-864 LINE: @sanooklife.com (มี@นำหน้า)

  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ The Balance Studio อาคารอินเตอร์เชจ ชั้น B2 ติด BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท ตึกอยู่ฝั่งเดียวกับ Terminal 21

  Follow Us Here - โทรออก หรือติดตามเราได้ที่ 

  Facenook The Balance Pilates & Yoga Fly Instagram The Balance Pilates & Yoga Fly LINE ME Call Us

  Pilates instructor job in Bangkok

  Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

  We Accept...

  We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal