Your Cart(0)

กายภาพบำบัด - Physiotherapist Pilates Bangkok Treatment

ปรึกษานักกายภาพบำบัดฟรี

Physiotherapist Bangkok & Pilates - First FREE Consultation 

ตรวจ รักษา ให้คำปรึกษา อาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า นิ้วล็อค ไหล่ติด เอ็นอักเสบ ปวดเจ็บจากการเล่นกีฬา การทำงาน อัมพฤกษ์ อัมพาต อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ รักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

รับสิทธิปรึกษาฟรีทางกายภาพ กับนักกายภาพบำบัดโดยเฉพาะ

Our Physiotherapy services mixed treatment techniques that make possible the return to normal for the exercise of physical activity and working life.

Our physical therapists and Pilates instructors use manual therapy techniques to mobilise soft tissues and joints combined with progressive neuro-muscular rehabilitation exercises. we can return to normal activity of patients.

The combination of techniques physiotherapy and Pilates makes our center unique in Thailand that offers solutions to physical problems and a healthy sport activity to prevent future injuries.

We treat athletes as golfers, badminton players, tennis players, professional soccer players and people who want to have injuries after a healthy life again without pain.

ฝึกพิลาทิสแก้โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

โรคออฟฟิศซินโดรม - Office syndrome - The Balance Studio from The Balance Studio on Vimeo.

Plans for evaluation and treatment of injuries

It is a 30-minute visit that includes assessment and rehabilitation plan. Our therapist and sports trainers and Pilates have extensive experience and specialise in clinical diagnosis, evaluation and treatment of acute traumatic injury and overuse.

รักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด Physical therapy procedures

Why to choose our Center?

Our philosophy is simple, we believe in doing the most for the welfare of our customers is why we combine physiotherapy Pilates to help in the rehabilitation process and reduce localised in areas such as the back or pain due to problems of poor posture or due to pain the practice of sports.
This unique approach ensures that patients not only reach an optimal state of health, but can also maintain strength in order to avoid further injury.
We have a team of qualified physiotherapists nationwide with extensive experience in hospital treatments and combining Pilates and Fitness to re-habilitation therapy.

ผู้ประกอบนักกายภาพบำบัด Physiotherapist ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการบำรุงรักษา เป็นส่วนหนึ่งของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อช่วยแพทย์ในการรักษาสุขภาพอนามัยเฉพาะรายบุคคล รวมถึงการรักษาความผิดปกติด้วยวิธีกายภาพบำบัด ซึ่งไม่ใช่การรักษาด้วยยาซึ่งโดยปกติแพทย์จะเป็นผู้กำหนดวิธีการรักษา ให้บริการนวดคนไข้เพื่อให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น เพื่อระงับหรือกระตุ้นประสาท เพื่อให้การขจัดของเสียสะดวกขึ้น ยืดหรือหย่อนเอ็นที่หดตัวในร่างกาย หรือช่วยให้คนไข้ได้ออกกำลังบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องเพื่อฟื้นฟูสภาพของคนไข้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยทั้งนี้ทางสตูดิโอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกับการทำกายภาพร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยพิลาทีส

Our physiotherapists experienced evaluate and treat customers through clinical treatments and exercise indicated that they understand the manual physical therapy, ultrasound, lumbar or cervical traction, rehabilitation of Pilates equipment (called Physio Pilates) and also to define a routine exercise when the customer gets home or office.

In our studio, we offer a FREE diagnosis of 15 – 30 minutes with our physiotherapist to define:

 • The physical problems that require treatment
 • The physical state of the client through an analysis Physio-Pilates
 • Create a link and supervision from the physio area with Pilates
 • Define joint programs that incorporate a practice of physio and pilates

Our approach is unique in Bangkok and provide the best results for someone who want to fit & form or someone who needs rehabilitation as:

 • Joints mobilization
 • Ultrasound & Laser Therapy
 • Myofascial Trigger Point
 • Posture Correction - Office Syndrome - READ MORE
 • Functional Therapeutic
 • Deep Tissue & Sports Massage
 • ROCKTAPE Taping
 • Prenatal-Postnatal Exercise
 • Pain-Free Program

The Balance Pilates & Physiotherapy Bangkok

อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ muscle weakness

Physiotherapy analysis of Posture problems:

physiotherapy Bangkok 

Almost always a tight psoas is a weak psoas trying to protect itself. Try finding the cause of its weakness, bad posture, office syndrome and release that, and then activate/strengthen the psoas. You'll get much better results. At The Balance Studio, we see global compensation patterns for the psoas. Tired of low back, neck, knee, and poor posture? Activate the psoas!

Get FREE consultation : Reservation Call : 092-2469462

อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ muscle weakness

 

Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

We Accept...

We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal