Your Cart(0)
หางาน สมัครงานกายภาพบำบัดนักกีฬา ครูสอนพิลาทิส pilates bangkok

รับสมัครนักกายภาพแนวใหม่สายพิลาทิส

เน้นการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู บำบัด และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโครงสร้างร่างกาย พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ด้วย Movements เฉพาะทางของพิลาทิส

รายได้รวม 25,000-40,000 +++ (หลังผ่านโปรฯ)

Pilates isn't a short term fix. It's a long term lifestyle change

THE BALANCE PILATES & PHYSIO ผู้นำด้านการฝึกสอนพิลาทิสแบบ Physical exercise for managing physical diseases : การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู บำบัด และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโครงสร้างร่างกาย พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ โดยทีมครูผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัดที่พร้อมทดสอบหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหว หรือจุดบกพร่องเพื่อให้ทราบสาเหตุก่อนวางแผนการสอนได้อย่างแม่นยำทุกครั้ง

เราใช้ศาสตร์การฝึกพิลาทิสที่เข้าใจในเทคนิคการป้องกันการออกกำลังกายที่ผิดวิธี รวมไปถึงการแก้ปัญหาการออกกำลังกายจากโครงสร้างที่เกิดจากการบาดเจ็บให้กล้ามเนื้อได้เกิดการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและหลีกเลี่ยงท่าที่จะมีผลกระทบให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ รวมถึงการนำเทคนิคไปฝึกสอนให้ผู้เรียนสามารถรักษาความสมดุลของการทรงท่าที่ดีเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้โดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก

We Test, Don’t guess กว่า 5 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการฝึกสอนพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัดเฉพาะทาง ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายในเวลาเดียวกัน แบบยั่งยืน

The Balance Pilates ของเรายังเป็น Host Center ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ให้กับหลักสูตร Polestar Pilates หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสสากล ระดับโลก ที่เปิดสอนมานานกว่า 20 ปี ให้กับ Host center กว่า 24 ประเทศทั่วโลก

รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งครูสอนพิลาทิส จำนวน 5 อัตรา ด่วนน!

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรวิชาชีพใบประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิส มูลค่ากว่า 3 แสนบาทโดย The Balance Pilates & Physio ในระยะเวลา 3 เดือน

ลักษณะงาน

 • รู้ Rehab Exercise ตาม Stage ต่างๆ ออกแบบโปรแกรมและสอนพิลาทิสกำหนดท่าทางและรู้ Load ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว รวมถึงออกแบบโปรแกรมและสอนพิลาทิส แบบกรุ๊ปคลาส ให้ผู้เรียนได้รับความสนุก และผลลัพธ์ตามต้องการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
 • ต้องวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว ด้วย Body Analysis & Fitness Screening ให้คำปรึกษา แนะนำโปรแกรมการฝึกพิลาทิสที่เหมาะสมกับผู้เรียน บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบและเวชระเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกครั้ง พร้อมทั้งสามารถส่งต่อข้อมูลให้เพื่อนร่วมงานออกแบบโปรแกรมการฝึกพิลาทิสได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวหรือความบกพร่องในการเคลื่อนไหวได้เพื่อรู้สาเหตุ และวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมการฝึกพิลาทิสเพื่อการรักษาบำบัด รวมถึงอธิบายตนเองและผู้เรียนได้
 • ต้องออกใบรับรองโปรแกรมการฝึกพิลาทิสเพื่อการรักษาบำบัด ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
 • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง และหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในคอร์สที่ตนเองสนใจ และสามารถนำมาถ่ายทอด เพื่อช่วยพัฒนา ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่การทำงานทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้
 • เขียนบทความลงบนสื่อ Facebook, Instagram เว็บไซต์ ในภาพ วิดีโอเนื้อหาบทความสาธารณะ โดยเน้นข้อมูลด้านการฝึกพิลาทิสเพื่อการรักษาบำบัดเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานความรู้ให้กับคนที่มีอาการเดียวกัน หรือบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้จากบทความที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นจริง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 16-22,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ได้เมื่อผ่านการฝึกอบรมงาน 3 เดือนแล้ว) รายได้รวม 25,000-40,000 +++ 
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 
 • ค่าทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โบนัสประจำปี ตามผลงานรายบุคคล
 • ประกันสังคม 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี 9 วัน ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด

คุณสมบัติดังนี้

 1. ช/ญ อายุ 22-35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 2. ตำแหน่งนี้รับสมัครนักกายภาพบำบัด หรือผู้ที่จบด้านวิทยาศาตร์และการกีฬา รวมถึงเทรนเนอร์ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นครูสอนพิลาทิส
 3. มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคทาง Orthopedic และ Sport รวมถึงมีความถนัดด้าน Manual Therapy 
 4. มีใจรักด้านงานบริการ รักการออกกำลังกาย มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ดี (มีลูกค้าชาวต่างชาติ 70%)
 6. มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 7. สามารถทำงานหมุนเวียนตามตารางวัน เวลาสอนที่กำหนดได้ รวมถึงตารางวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 8. มีวุฒิภาวะในการทำงาน (Maturity)
 9. มีทักษะการสื่อสาร และการสอนหนังสือได้ มีความรู้ความสามารถในงาน สามารถอธิบายการรักษาให้คนไข้เข้าใจได้ง่าย***
 10. สามารถทำงานเป็นพนักงานประจำได้ตามสัญญาที่บริษัทกำหนดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

**ทุกตำแหน่ง เป็นพนักงานประจำทำงาน 6 วัน เป็นกะ 8 ชม. (ไม่รวมเวลาพัก 1 ชม.) เวลาเข้า-ออกงานตามตารางสอนที่กำหนด**

  Pilates Reformer Instructor 5 positions each : FULL TIME JOB - 8 hours/day - 6 days a week

  YOUR QUALIFICATION
  • HIGHLY SELF MOTIVATED
  • HIGHLY RESPONSIBILITY  
  • Certified Pilates Reformer or have an experience at least 6 months
  • Open minded Creative and Talkative
  • Fast learner and flexible personality 
  • Anatomy Skill
  • Other exercises skills highly welcome
  • Thai and English
  • Welcome for new graduated by physical therapy Only

  WE OFFER

  • Free Fitness club admission for you (Pilates Reformer)
  • Social security and Health insurance after 3 months passed          
  • Upgrade salary up to 1 year on individual performance
  • Annual bonus based on individual performance
  • Career progression
  • Discount for a goods that allowed 
  • Fun and social working environment

  We provide a salary start from 18-22,xxx Baht (Not include the extra pay/class)

  If this is YOU, send us your resume including photo at info@thebalancebkk.com or call Khun Anuttra 081-6600864

  สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเรซูเม่ พร้อมแนบรูปถ่ายเต็มตัวปัจจุบัน และแนบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่างๆ (หากมี) และเขียนบอกเล่าทำไมถึงอยากมาเป็นครูสอนพิลาทิส

  ส่งมาที่ E-Mail: info@thebalancebkk.com ถึงคุณอนุตรา
  โทร: 081-6600-864 

  สถานที่ The Balance Pilates & Physio อาคารอินเตอร์เชจ ชั้น B2 ติด BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท ตึกอยู่ฝั่งเดียวกับ Terminal 21

  Follow Us Here - โทรออก หรือติดตามเราได้ที่ 

  Facenook The Balance Pilates & Yoga Fly Instagram The Balance Pilates & Yoga Fly LINE ME Call Us

  Pilates instructor job in Bangkok

  Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

  We Accept...

  We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal