Your Cart(0)

ออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับคนหลังตึง

All 6 movements of the thoracic spine
รู้หรือไม่ว่ากระดูกหลังส่วนอกของเราสามารถเคลื่อนไหวได้ 6 ทิศทาง?
ก้มไปด้านหน้า (flexion) แอ่นไปด้านหลัง (extension) หมุนไปทางซ้ายและขวา (rotation) โน้มไปทางซ้ายและขวา (lateral flexion)

What we are doing in our daily lives is...

ในชีวิตประจำวันของเรามักจะมีแต่การก้มไปด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น นั่งอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ เอื้อมมือหยิบของทางด้านหน้า ทำให้ขาดการเคลื่อนไหวทิศอื่นๆ และถ้าหากข้อต่อขาดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน จะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆข้อต่อ ทั้งกล้ามเนื้อ (muscles ), เอ็นที่หุ้มอยู่รอบข้อต่อ (joint capsule) รวมถึงพังผืด หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (fascia) ขาดความยืดหยุ่น และยิ่งปล่อยให้ร่างกายขาดการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ถูกจำกัดในท่าเดิมๆ จนข้อต่อเคลื่อนไหวได้น้อยลง (hypomobility) และอาจนำไปสู่ภาวะข้อต่อยึดติด (joint stiffness) ซึ่งอาการที่มักพบได้บ่อยคือ มีอาการหลังตึง รู้สึกติดขัดเวลาเอี้ยวตัว บิดหมุน หายใจได้ไม่ทั่วท้อง หรืออาจมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังได้

It’s not only about the thoracic spine

ปัญหาขาดความสามารถในการเคลื่อนไหวนี้ ไม่ได้อยู่แค่ที่กระดูกสันหลัง แต่ยังเป็นสาเหตุของอาการปวดคอบ่าไหล่ และภาวะไหล่ห่อ หลังค่อม หรือ ภาวะ office syndrome รวมถึงภาวะข้อไหล่ติด อาการแสดงที่สามารถสังเกตได้ คือ เวลายกแขน หรือเอาแขนไขว้หลังแล้วรู้สึกติดขัด นั่นเป็นเพราะว่าข้อไหล่และหลังส่วนบนระดับอกของเรานั้นถูกเชื่อมติดกัน เมื่อกระดูกสันหลังขาดความยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ข้อไหล่ก็จะเคลื่อนไหวได้น้อยลงด้วย อีกปัญหาที่พบได้บ่อยมาก คืออาการปวดหลังล่าง ปวดตึงหลัง รู้สึกเอวสองข้างไม่เท่ากัน

Compensation of the body

จากแค่ปัญหาขาดความสามารถในการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังระดับอก ก็สามารถส่งผลเสียต่อปัญหาข้อต่ออื่นได้ เพราะทุกอย่างนั้นถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน และต่างส่งผลถึงกันและกันในการเคลื่อนไหว และอีกหนึ่งหลักกลศาสตร์ของร่างกายที่อธิบายไว้ว่า ถ้าข้อต่อใดถูกจำกัด ข้อต่อข้างเคียงจะต้องเคลื่อนไหวมากขึ้น เป็นกลไกการชดเชยของร่างกาย ถ้าหากข้อต่อที่ถูกทำชดเชยนั้นต้องเคลื่อนไหวมากจนเกินธรรมชาติที่ควรจะเป็น จนทำให้เกิดปัญหาข้อต่อหลวม ขาดความมั่นคง ก็ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่นกัน

ดังนั้น หากเรามีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของหลังที่ดี ก็ย่อมมีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ดี ของคอบ่า ไหล่ และหลังล่าง รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บของข้อต่ออื่นได้อีกด้วย

ในคลิปวิดีโอนี้ ได้รวบรวมทุกการเคลื่อนไหวที่จำเป็นต่อหลังและสะบักของเรา เป็นการออกกำลังกายที่ง่าย และยังสามารถทำได้เองได้ที่บ้านอีกด้วย

 

All 6 movements of the thoracic spine

Did you know that our sternum can move in 6 directions?

Flexion, extension, left and right (rotation), lateral flexion

What we are doing in our daily lives is ...

In our daily life, we tend to bend forward most often, such as reading or using the computer. Reaching for the things in front of him causing the lack of movement in other directions and if the joints lack movement for a long time Will make the tissues surrounding the joint Both the muscles, the ligaments that surround the joint (joint capsule), as well as the fascia or the connective tissue (fascia) lack flexibility.

The more you let the body lose movement and so on Limited in the same pose until joints can move less (hypomobility) and can lead to joint stiffness, the most common symptoms of which are:

Have a tight back Feeling stuck when twisting, turning, and unable to breathe throughout the stomach Or there may be chronic aches and pains

It s not only about the thoracic spine...

This problem of lacks the ability to move, not just on the spine but also a cause of pain in the neck, shoulders and the condition of the shoulder wrap, humpback or office syndrome, including the shoulder joints.

Symptoms that can be observed are when raising the arms or placing the arms crossed on the back and feeling stuck. That is because the shoulder joints and the upper back, the level of our chest, are connected together. When the spine lacks flexibility not moving well the shoulder joint will move less as well. Another very common problem Is lower back pain, back stiffness, uneven waist feeling.

How to maintain a good higiene of life working and feeling full range of motion? Follow our exercises on Youtube Click HERE or visit us at our studio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Comments

Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

We Accept...

We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal