Your Cart(0)

5 เหตุผลที่ทุกคนควรจะลองเล่นพิลาทิส

5 Reasons Everyone Should Try Pilates (Even If You Think It's Not For You)

5 เหตุผลที่ทุกคนควรจะลองเล่นพิลาทิส ถึงแม้คุณจะคิดว่ามันไม่เหมาะกับคุณ

5 เหตุผลที่ทุกคนควรจะลองเล่นพิลาทีส ถึงแม้คุณจะคิดว่ามันไม่เหมาะกับคุณ

  เคยมีอาการบาดเจ็บมั๊ย? เคยมั๊ยที่อาการปวดเรื้อรัง หรือมีอาการการเจ็บป่วย ทำให้     การออกกำลังกายของคุณมันช่างเป็นไปได้ยาก และเป็นอุปสรรคเสียเหลือเกิน? รู้สึก   ยุ่งยาก ไม่มีเวลา และตารางชีวิตยุ่งเหยิงมาก ต้องการที่จะสร้างความแข็งแรงจาก       กล้ามเนื้อภายใน และเพิ่มความยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สวยงาม ลองลีนกล้ามเนื้อให้     กระชับ เป็นสัดส่วนโค้งเว้า? พร้อมรึยังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับร่างกาย   ของคุณ ด้วยตาของคุณเอง  Pilates is your golden ticket!
  แต่เดิม พิลาทีสถูกคิดค้นมาสำหรับผู้ชาย และนักกีฬาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1920 หลาย     คนทั่วโลกประสบผลสำเร็จ จากการได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตตามวิสัยทัศน์ของโจเซฟพิลาทิส และเป็นวิธีที่สามารถเปลี่ยนร่างกาย และชีวิตของคุณไปตลอดกาล และนี่ คือ 5 เหตุผลสำคัญที่คุณควรลอง แม้ว่าคุณไม่แน่ใจว่า Pilates จะเหมาะสำหรับคุณหรือไม่ก็ตาม
 
1. Prevent injuries.
ป้องกันการบาดเจ็บ เพราะพิลาทิสใช้แกนกลางของร่างกายเป็นหลัก ถ้าคุณมีอาการปวดหลังอาจเกิดจากกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอ ถ้าเราทำให้แข็งแรงขึ้นก็จะป้องการการบาดเจ็บในอนาคตได้
2. Build core strength and long, lean muscles.
สร้างกล้ามเนื้อส่วนกลางให้แข็งแรง ยืดยาว และเล็ก สมส่วน
3. Increase flexibility, coordination and balance.
เพิ่มความยืดหยุ่น ความเท่าเทียมและสมดุล
4. Pilates is for everyone.
พิลาทิสดีสำหรับทุกคน
5. You can do it anywhere.
คุณสามารถเล่นพิลาทิสได้ทุกที่

ยังคงสงสัยกันอีกมั๊ยค่ะว่า พิลาทิสนั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่? โจเซฟ พิลาทิสเคยกล่าวไว้ว่า " ใน10 ครั้งคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง -ใน 20 ครั้ง คุณจะเห็นได้ถึงความแตกต่าง  - และใน 30 ครั้ง คุณจะได้ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด "  ฟังดูแล้วดูเหมือนเป็นสิ่งคุ้มค่าที่ควรลองมั๊ยค่ะ?

 Have an injury? Does chronic pain or illness make it hard for you to        exercise?  Feel like you don't have a lot of time with your busy schedule?  Want to build  core strength and long lean muscles? Ready to see your body    transform right  before your eyes? Pilates is your golden ticket!
 

  Originally invented for men and athletes in the early 1920's, people around the   globe are experiencing the lifelong benefits of Joseph Pilates' vision and how   it  can change your body and life forever. Here are five reasons you should try it,  even if you're not sure it's for you.


1. Prevent injuries.

Injuries can leave us incapacitated for weeks, months ... even years. But what if we could use exercise as a way to prevent injuries rather than cause them?

Pilates focuses on your core, strengthening your abdominals and back muscles. Take a second to think about how much you use your core every day without even realizing: to stand up, walk, bend over, even to sit in a chair. If you suffer from back pain, it's probably because these muscles are weak. If you strengthen them, it'll got a long way to alleviate current woes and help prevent future pain.

2. Build core strength and long, lean muscles.
For most of us, the core is the weakest part of our bodies, but it's our center, where all our strength originates from. When it's weak, the entire body is weak.

Pilates focuses on exercises that constantly engage the core, leading to flat abs and a strong back. Unlike weight lifting that can cause muscles to shorten and bulk, Pilates focuses on resistance and assistance training to work both sides of muscles simultaneously. This allows the muscles to elongate to get that long, lengthened, toned muscle.

3. Increase flexibility, coordination and balance.

Not surprisingly, your balance and coordination come from your core as well. When Pilates strengthens your core, those muscles that control balance and coordination are also strengthened, helping to prevent falls and injuries. Increased flexibility also allows muscles to lengthen and be more pliable so they can bend and stretch further to alleviate the possibility of injury.

4. Pilates is for everyone.

Women, men, children, the elderly, anyone with chronic illness and pain, athletes, dancers, and even pregnant mothers can benefit from Pilates. It builds a stronger core, betters balance, increases flexibility and promotes stability. Pilates improves posture, body awareness, builds optimal health and helps you to move more efficiently. It's gentle while also challenging. It's proven to aid with treating and managing pain because low-impact exercises take the stress off joints and bones. There are no excuses NOT to give it a try.

5. You can do it anywhere.

Pilates is so versatile that you can do it almost anywhere: at home, in the gym or studio, in a hotel room, even on the beach! Even if all you've got to spare are 15 minutes, you can reap the benefits just from doing warm up exercises. All you need is your own body weight to use as the resistance. Want to up your practice? Add balls, bands and other small equipment to increase the intensity and resistance.

Still wondering if Pilates is right for you? Joseph Pilates once said, in "10 sessions you'll feel the difference, in 20 sessions you'll see the difference, and in 30 sessions you'll have a whole new body." Doesn't that seem like something worthwhile?

5 เหตุผลที่ทุกคนควรจะลองเล่นพิลาทีส ถึงแม้คุณจะคิดว่ามันไม่เหมาะกับคุณ

Share

Comments

Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

We Accept...

We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal